Velkommen til Konsernet Telemark Bilruter

Din komplette Transportpartner

Velg selskap

Telemark Bilruter består i dag av totalt seks selskaper innen ulike transporttjenester. 

Telemark Bilruter Buss

Telemark Godslinjer

Telemark Transportservice

Container Transport Larvik

Telemark Storbil Service

Telemark Renovasjon

Telemark Renovasjon tilbyr tjenester innen renovasjon, conteinerutleie, spyle- og sugebiler, renovasjonsbiler, vrakpant fritidsbåter og 24t selvbetjent miljøstasjon.

Om oss

Om oss (mal)

Det ligger både geografi og historie bak realitetene i rutebilselskapet Telemark Bilruter AS. Navnet kom som en konsekvens av fusjonen mellom Vest-Telemark Bilruter LL og Grenland Nord trafikkselskap AS i 1998 . Begge selskapene hadde solid stamtavle i porteføljen. Vest-Telemark Bilruter hadde naturlig nok røttene sine i Vest-Telemark. Det første bilrutetiltaket på disse kanter slo rot i Fyresdal i 1909 . Året før hadde den første rutebilen her i landet kommet på hjul. I 1910 kjøpte "Fyresdal Automobilselskab" en franskbygd bil - en "La Buire" - og etablerte den første bilruten i Vest-Telemark! Den rutebilen var en av 320 biler her i landet på det tidspunktet og fikk det kongelige registreringsnummeret H-7.

Eigarmøte i Telemark Bilruter

på Granvin Kulturhus i Seljord

onsdag 5. juni 2024 kl. 12:00

Registrering av møtedeltakarar tek til kl. 11:30.

Det vert servert rundstykke og kaffi frå kl 11:00

Les mer ...

Det stilles stadig strengere krav om miljøvennlige løsninger når det kommer til utslipp. Telemark Bilruter er stolte av å investere i fremtiden og bidrar med sitt i det grønne skiftet!

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven sikrer tilgang til informasjon om hvordan virksomheter og leverandører jobber når det kommer til anstendig arbeidsforhold og menneskerettigheter. Dette er viktig for oss i Telemark Bilruter AS, og i våre kontrakter må alle leverandører forplikte seg til å følge Åpenhetsloven.

Les mer ...
Fairtransport
Fairtransport

Fair Transport-sertifiseringen dokumenterer arbeidet med å utvikle den lovlige delen av godstransport på veg, med spesielt fokus på å styrke trafikksikkerheten, senke utslipp av miljø- og klimagasser og sikre gode sosiale forhold for ansatte.

Fairtransport

Fair Transport-sertifiseringen dokumenterer arbeidet med å utvikle den lovlige delen av godstransport på veg, med spesielt fokus på å styrke trafikksikkerheten, senke utslipp av miljø- og klimagasser og sikre gode sosiale forhold for ansatte.

ISO 9001
ISO 9001

ISO 9001 er et bevis på at bedriften jobber aktivt for å møte krav til kvalitet og kundetilfredshet, har fokus på god kvalitetsledelse, samt koblingen mellom system, menneske og kontinuerlig forbedring i virksomheten.

ISO 9001

ISO 9001 er et bevis på at bedriften jobber aktivt for å møte krav til kvalitet og kundetilfredshet, har fokus på god kvalitetsledelse, samt koblingen mellom system, menneske og kontinuerlig forbedring i virksomheten.

ISO 14001
ISO 14001

ISO 14001 standarden angir krav til et miljøstyringssystem som skal gjøre en organisasjon i stand til å utvikle og iverksette politikk og mål som tar hensyn til lovbestemte krav og informasjon om vesentlige miljøaspekter.

ISO 14001

ISO 14001 standarden angir krav til et miljøstyringssystem som skal gjøre en organisasjon i stand til å utvikle og iverksette politikk og mål som tar hensyn til lovbestemte krav og informasjon om vesentlige miljøaspekter.

NLF
NLF

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) er en politisk uavhengig nærings- og arbeidsgiverorganisasjon for lastebileiere som driver yrkesmessig godstransport i Norge og utlandet.

NLF

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) er en politisk uavhengig nærings- og arbeidsgiverorganisasjon for lastebileiere som driver yrkesmessig godstransport i Norge og utlandet.

NHO transport
NHO transport

NHO Transport er en bransje- og arbeidsgiverforening for norske persontransportselskaper. Foreningen jobber for å styrke kollektivtrafikken og medlemsbedriftenes rammebetingelser. 

NHO transport

NHO Transport er en bransje- og arbeidsgiverforening for norske persontransportselskaper. Foreningen jobber for å styrke kollektivtrafikken og medlemsbedriftenes rammebetingelser. 

Det stilles stadig strengere krav om miljøvennlige løsninger når det kommer til utslipp. Telemark Bilruter er stolte av å investere i fremtiden og bidrar med sitt i det grønne skiftet!

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven sikrer tilgang til informasjon om hvordan virksomheter og leverandører jobber når det kommer til anstendig arbeidsforhold og menneskerettigheter. Dette er viktig for oss i Telemark Bilruter AS, og i våre kontrakter må alle leverandører forplikte seg til å følge Åpenhetsloven.

Eigarmøte i Telemark Bilruter

på Granvin Kulturhus i Seljord

onsdag 5. juni 2024 kl. 12:00

Registrering av møtedeltakarar tek til kl. 11:30.

Det vert servert rundstykke og kaffi frå kl 11:00

Våre tjenester

Godstransport

Telemark Bilruter og dotterselskapa våre Telemark Godslinjer og Telemark Transportservice kan tilby utkøyring og innhenting av stykkgods i Tønsberg, Grenland, Midt- og Vest-Telemark i regi av Schenker. Vi har også partilastkøyring for Schenker mellom Haugesund ⁄ Bergen og Sandefjord ⁄ Oslo, samt direkte transportavtaler med fleire større kundar over heile Sør-Noreg.

Persontransport

Telemark Bilruter Buss opererer ekspressbussrutene Haukeliekspressen (sammen med Tide Buss), Strømstadekspressen og Kanalbussen i NOR-WAY Bussekspress sitt rutenett, tillegg kjører vi turer for private, lag, foreninger og bedrifter.

Les mer ...

ADR-stykkgods

Våre sjåfører har nødvendig kompetanse, sertifisering og utstyr for å håndtere ADR-stykkgods.  Telemark Bilruter har 4 stykkgodsbiler som daglig distribuerer varer fra Schenkerterminaler i Sandefjord til kunder i Midt- og Vest-Telemark.

Kontakt oss

35 06 54 00
Industriveien 1, 3840 SELJORD
Orgnr 924 099 658